- Meny -   

Hovedside
Referat generalforsamling
Årsberetning
Årsber. skjærgårdskom.
Valget

        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Styrets sammensetning etter den 88.generalforsamling
16.april 2010  HOVEDSTYRET:      
  Formann:
Styremedlemmer:Varamedlemmer:
Ketil Aslaksen
Kjeld Malde
Anne Gurine Hegnar
Per Jarle Nørholmen
Peder Grøsle
Bodil Austenaa Johansen
Torgrim Næverdal
Reidun Thunestvedt Moum
 
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
1 år
2 år
2 år


1 år
1 år
1 år
  SKJÆRGÅRDSKOMITEEN:      
    Alf Jensen
Kjell Lehland
Bjørn Bergshaven
Ingebjørg Tobiassen Stanton
Erling Vik
Morten S. Jacobsen
Stein Reinholt Jensen
Finn Helge Andersen
Knut Skår Knutsen
 
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
  REVISOR:      
    Oddvin Salvesen gjenvalg 1 år
  VALGKOMITEEN:      
    Carsten S. Due
Carsten S. Jacobsen
Reidun Olimstad
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
1 år
1 år
1 år