- Meny -   

Hovedside
Valgkomiteens innstilling
Årsberetning
Referat generalforsamling        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

 

 

Besøk nr:  

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Referat, generalforsamlingen 28. april 2017


Formann, Torgrim Næverdal, ønsket 65 medlemmer velkommen til Selskapets 95. generalforsamling som ble holdt i auditoriet på Grimstad ungdomsskole.

Deretter ble det holdt ett minutts stillhet for å hedre Ketil Aslaksen, Gunnar Edvard Gundersen og Finn Helge Andersen

 

Generalforsamlingen var innkalt i hh til Selskapets lover med annonse og påminnelse i Grimstad Adressetidende.

Dessuten ble datoen kunngjort i medlemsskriftet 2016 til samtlige medlemmer og på Selskapets hjemmeside.

Saksliste og innkalling ble godkjent uten kommentar

 

Protokollunderskrivere: Marianne Egeberg og Erling Vik.

Enstemmig bifalt

 

Styrets årsberetning ble gjennomgått av formannen.

 

Årsberetningen ble godtatt med akklamasjon.

 

Skjærgårdkomitéens årsberetning ble gjennomgått av leder for komitéen, Stein Reinholt Jensen.

 

Begge årsberetninger vedlegges protokollen.

 

Per Atle Berg orienterte om driften på Postmannslaget

 

Regnskap for 2016 ble gjennomgått av Per Jarle Nørholmen, og det ble godkjent sammen med budsjett for 2017.


Regnskap og budsjett vedlegges protokollen.

 

Fastsettelse av kontingent – forslag for 2017: kr 200,- forblir uendret for hovedmedlem, kr 100, for husstandsmedlem. Vedtatt uten kommentar.

 

Valget ble på vegne av valgkomiteen ledet av Carsten S Jacobsen.

Valgkomiteens forslag vedlegges protokollen og ble enstemmig vedtatt:

Torgrim Næverdal ble til formann for ett år.

Styremedlemmer: Anne Gurine Hegnarl og Bodil Austenå Johansen var ikke på valg. Aileen Fosseli ble gjenvalgt for 2 år. Bente G. Eielsen ble valgt for 2 år.

Varamedlemmer: Morten Sten Jacobsen, Otto Bugge og Stein Reinholt Jensen ble valgt for ett år.

Skjærgårdskomitéen: Øyvind Simonsen nytt medlem av komiteen ble valgt for et år resten av komiteen ble gjenvalgt. Stein Reinholt Jensen slutter som leder av Skjærgårdskomiteen og ble takket med blomster for innsatsen.

Oddvin Salvesen ble gjenvalgt som revisor.

Styret foreslo gjenvalg av Carsten S Jacobsen, Gro Austenå Berg og Reidun Olimstad Mørner til valgkomitéen. Enstemmig bifalt.

 

Alle valg ble foretatt med akklamasjon.

 

Kulturvernprisen ble tildelt Dag Wirak.for restaureringen av Torvet 1.

 

Møtet begynte med kulturelt innslag ved Sørrøster.

 

 

Referent: Bente Eielsen

 

Protokollen godkjent …... mai 2017

 

____________________                                      ______________________         

Marianne Egeberg                                                Erling Vik

 

 

Etter generalforsamlingen ble det arrangert sosialt samvær i Jervhuset, hvor det ble servert nydelig erter kjøtt og flesk med tilbehør. Til kaffen serverte som vanlig Bjørn Bergshaven stor, deilig bløtkake, han bidro for øvrig også med brød til hovedretten.

Aileen Fosseli og Bodil A. Johansen sto for tilberedning og servering