- Meny -   

Hovedside
Valgkomiteens innstilling
Årsberetning
Referat generalforsamling        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

 

 

Besøk nr:  

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Referat, generalforsamlingen 8. april 2016


Formann, Ketil Aslaksen, ønsket 53 medlemmer velkommen til Selskapets 94. generalforsamling som ble holdt i auditoriet på Grimstad ungdomsskole.

Generalforsamlingen var innkalt i henhold til Selskapets lover med annonse og påminnelse i Grimstad Adressetidende.

Dessuten ble datoen kunngjort i medlemsskriftet 2015 til samtlige medlemmer og på Selskapets hjemmeside.

Saksliste og innkalling ble godkjent uten kommentar

Protokollunderskrivere: Reidun Bergshaven og Christian Borchgrevink. Enstemmig bifalt

Styrets årsberetning ble gjennomgått av formannen. Årsberetningen ble godtatt med akklamasjon.

Skjærgårdskomitéens årsberetning ble gjennomgått av leder for komitéen, Stein Reinholt Jensen.

Begge årsberetninger vedlegges protokollen.

Regnskap for 2015 ble gjennomgått av Per Jarle Nørholmen, og det ble godkjent med akklamasjon.

Regnskap vedlegges protokollen.

Fastsettelse av kontingent – forslag for 2017: kr 200,- for hovedmedlem, kr 100,- for husstandsmedlem, begge forblir uendret. Vedtatt uten kommentar.

Valget ble på vegne av valgkomitéen ledet av Carsten S Jacobsen.

Valgkomitéens forslag vedlegges protokollen og ble enstemmig vedtatt:

Ketil Aslaksen ble gjenvalgt til formann for ett år.

Styremedlemmer: Torgrim Næverdal og Aileen Fosseli var ikke på valg. Bodil Austenaa Johansen og Anne Gurine Hegnar ble gjenvalgt for 2 år.

Varamedlemmer: Morten Sten Jacobsen, Bente Eielsen og Otto Bugge ble valgt for ett år.

Skjærgårdskomitéen: Kjell Lehland, etter mange års innsats, og Jens Tunold gikk ut av komitéen, resten ble gjenvalgt for ett år. 

Oddvin Salvesen ble gjenvalgt som revisor.

Styret foreslo gjenvalg av Carsten S Jacobsen, Gro Austenå Berg og Reidun Olimstad Mørner til valgkomité. Enstemmig bifalt.

 Alle valg ble foretatt med akklamasjon.

 Møtet avsluttet med kulturelt innslag ved Knut Brautaset.

I anledning Grimstads 200-årsjubileum hadde han kalt foredraget Grimstad i 200  og fortalte om hvordan byen fikk status som kjøpstad i 1816. Knut imponerte som alltid med sine kunnskaper, og vi håper foredraget vil bli tilgjengelig på Byselskapets hjemmeside.

 Referent: Bente Eielsen

 

Protokollen godkjent 19. april 2016

 

____________________                                      __________________________

      Reidun Bergshaven                                                  Christian Borchgrevink    

 

Etter generalforsamlingen ble det arrangert sosialt samvær i Jervhuset, hvor det ble servert erter, salt kjøtt og flesk, her deltok 45 medlemmer.

Til kaffen serverte som vanlig Bjørn Bergshaven stor, deilig bløtkake.

Aileen Fosseli og Bodil A. Johansen sto for tilberedning og servering, sammen med kokk Kåre Hodnebrog.