- Meny -   

Hovedside
Valgkomiteens innstilling
Årsberetning
Referat generalforsamling        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

 

 

Besøk nr:  

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Referat, generalforsamlingen 17. april 2015


Formann, Ketil Aslaksen, ønsket 36 medlemmer velkommen til Selskapets 93. generalforsamling som ble holdt i auditoriet på Grimstad ungdomsskole.

Generalforsamlingen var innkalt i hh til Selskapets lover med annonse og påminnelse i Grimstad Adressetidende.

Dessuten ble datoen kunngjort i medlemsskriftet 2014 til samtlige medlemmer, og på Selskapets hjemmeside.

Saksliste og innkalling ble godkjent uten kommentar

Protokollunderskrivere: Brit Jacobsen og Kjell Lehland

Enstemmig bifalt

Styrets årsberetning ble gjennomgått av formannen.

Årsberetningen ble godtatt med akklamasjon.

Skjærgårdskomitéens årsberetning ble gjennomgått av leder for komitéen, Stein Reinholt Jensen. Også den godtatt med akklamasjon

Begge årsberetninger vedlegges protokollen.

Regnskap for 2014 ble gjennomgått av Per Jarle Nørholmen, og det ble godkjent sammen med budsjett for 2015.

Regnskap og budsjett vedlegges protokollen.

Fastsettelse av kontingent – forslag for 2016: Kr 200,- for hovedmedlem og kr 100 for husstandsmedlem, forblir uendret. Vedtatt uten kommentar.

Valget ble på vegne av valgkomiteen ledet av Carsten S Jacobsen.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt og vedlegges protokollen:

Ketil Aslaksen ble gjenvalgt til formann for ett år.

Styremedlemmer: Torgrim Næverdal ble gjenvalgt for 2 år og Aileen Fosseli ble nyvalgt for 2 år. Bodil Austenaa Johansen og Anne Gurine Hegnar var ikke på valg

Varamedlemmer: Morten Steen Jacobsen, Bente Eielsen og Otto Bugge ble valgt for ett år.

Hele Skjærgårdskomitéen ble gjenvalgt, alle for ett år. Komitéen ble utvidet med 2 personer.  

Oddvin Salvesen ble gjenvalgt som revisor.

Styret foreslo gjenvalg av Carsten S Jacobsen, Gro Austenå Berg og Reidun Olimstad Mørner til valgkomitéen. Enstemmig bifalt.  

Alle valg ble foretatt med akklamasjon.

Møtet avsluttet med kulturelt innslag ved Knut Brautaset. I en powerpointpresentasjon tok han oss med på en vandring i Storgaten slik den var på Ibsens tid. Knut har tilegnet seg imponerende kunnskaper om hus, eiendommer og personeri Grimstad på den tiden, og er en fornøyelse å høre på.

Referent: Bente Eielsen

 

Protokollen godkjent 14.mai 2015

___________________                                      ______________________         

      Brit Jacobsen                                                             Kjell Lehland

 

Etter generalforsamlingen ble det arrangert sosialt samvær i Jervhuset, hvor det ble servert nydelig fiskegryte med tilbehør. Til kaffen serverte som vanlig Bjørn Bergshaven stor, deilig bløtkake, han bidro for øvrig også med brød til hovedretten.

Aileen Fosseli og Bodil A. Johansen sto for tilberedning og servering.