- Meny -   

Hovedside
Valgkomiteens innstilling
Årsberetning
Referat generalforsamling        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

 

 

Besøk nr:  

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Referat, generalforsamlingen 25. april 2014


Formann, Ketil Aslaksen, ønsket 45 medlemmer velkommen til Selskapets 92. generalforsamling som ble holdt i auditoriet på Grimstad ungdomsskole.

Generalforsamlingen var innkalt i hh til Selskapets lover med annonse og påminnelse i Grimstad Adressetidende.

Dessuten ble datoen kunngjort i medlemsskriftet 2013 til samtlige medlemmer og på Selskapets hjemmeside.

Saksliste og innkalling ble godkjent uten kommentar

Protokollunderskrivere: Borghild Lisbeth Knutsen og Trond Audun Berg

Enstemmig bifalt

Styrets årsberetning ble gjennomgått av formannen.

Årsberetningen ble godtatt med akklamasjon.

Skjærgårdskomitéens årsberetning ble i leder for komitéen, Stein Reinholt Jensens fravær, gjennomgått av Ketil Aslaksen

Begge årsberetninger vedlegges protokollen.

Regnskap for 2013 ble gjennomgått av Per Jarle Nørholmen, og det ble godkjent sammen med budsjett for 2014.

Budsjettet for 2014 vil bli forbedret med ca kr 150.000 etter økning i kontingenten


Regnskap og budsjett vedlegges protokollen.

Styret foreslo at kontingent for 2015 heves til kr 200,- for enkeltmedlem og forblir uendret kr 100,- for husstandsmedlem. Vedtatt uten kommentar.

Valget ble på vegne av valgkomiteen ledet av Carsten S Jacobsen.

Valgkomiteens forslag vedlegges protokollen og ble enstemmig vedtatt:

Ketil Aslaksen ble gjenvalgt til formann for ett år.

Styremedlemmer: Torgrim Næverdal ble gjenvalgt for 2 år og Per Jarle Nørholmen for ett år, etter eget ønske. Bodil Austenaa Johansen og Anne Gurine Hegnar var ikke på valg

Varamedlemmer: Aileen Askildsen Fosseli, Bente Eielsen og Tove Salvesen ble gjenvalgt for ett år.

Hele Skjærgårdskomitéen ble gjenvalgt, alle for ett år.

Oddvin Salvesen ble gjenvalgt som revisor.

Styret foreslo gjenvalg av Carsten S Jacobsen, Gro Austenå Berg og Reidun Olimstad Mørner til valgkomitéen. Enstemmig bifalt.

Alle valg ble foretatt med akklamasjon.

Trond Audun Berg foresto utdelingen av bygningsvernprisen for 2014 til Guri Linn og Aanon Grimnes for restaurering av Amtedal 2 i Eide. 

Møtet avsluttet i år som i fjor med kulturelt innslag ved Knut Brautaset. Denne gang med et glimrende lysbildekåseri om eidsvollsmannen Even Thorsen fra Flosta.

Referent: Bente Eielsen

 

Protokollen godkjent 7. mai 2014

 

__________________________                   __________________________   

     Borghild Lisbeth Knutsen                                        Trond Audun Berg

Etter generalforsamlingen ble det arrangert sosialt samvær i Jervhuset, hvor det ble servert nydelig fiskegryte med tilbehør. Til kaffen serverte som vanlig Bjørn Bergshaven stor, deilig bløtkake, han bidro for øvrig også med brød til hovedretten.

Aileen Fosseli, Tove Salvesen og Bodil A. Johansen sto for tilberedning og servering og fikk hjelp til gjennomføringen av Bente Eielsen, Carsten Sten Jacobsen, Anne Gurine Hegnar og Lars Olaf Fosseli.