- Meny -   

Hovedside
Om Byselskapet
Skjærgården
Bøker/publikasjoner
Generalforsamling 2010
Generalforsamling 2011
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016
Generalforsamling 2017
Generalforsamling 2018
Lover
Kalender
Bygningsvernprisen
Medlemsinformasjon       
 - Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Mer om Byselskapet


Drivkraften bak selskapet var byens kemner, Karl O. Knutson, som også var primus motor i arbeidet med opprettelsen av Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum. Dette var i en tid da det ikke var vanlig at det offentlige tok hånd om alle forebyggende oppgaver.

Oppkjøpet av skjærgårdseiendommer begynte i 1920 årene. Deler av Marivold, Store Hampholmen og Maløyene ble kjøpt inn og grunnlag ble lagt for videre arbeide. Eiendomskjøpene startet takket være private gaver, og det er private medlemmer som gjennom alle år har finansiert selskapets virksomhet.

Holmene i skjærgården tilhørte gårdene i distriktet, og hver holme hadde gjerne flere eiere. Del for del og holme for holme er i årenes løp ervervet, slik at mesteparten av den sentrumsnære skjærgård og store deler av Marivold nå er i selskapets eie. Det samme gjelder de sentrumsnære arealene Binabben og Vardeheia samt friområdet på Groos. Alt dette står til innbyggernes og tilreisendes disposisjon. Vedlikehold og opprusting av områdene pågår kontinuerlig, i håp om at de skal være til glede for brukerne.

Etter at skjærgårdsparken ble opprettet i 1977 er en vesentlig del av den resterende skjærgården sikret for allment friluftsliv. Selskapet for Grimstad Bys Vel arbeider fortsatt med oppkjøp av arealer, men det er også blitt mulig å bruke krefter på arbeidet med bevaring av gamle Grimstad sentrum og med miljøbevaring i sin alminnelighet. Videre arbeides det med lokalhistoriske bøker og tidsskrifter.

Selskapet for Grimstad Bys Vel gleder seg over et stadig økende besøk og håper på alles hjelp til å holde områdene ryddige og rene!