- Meny -   

Hovedside
Bokutgivelser
Medlemsskriftene
- Innhold nr.29 - 57


        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Medlemsskriftene


 

       Medlemsskrift nr. 1 - 1920
 Medlemsskrift nr.52 - 2008

Medlemsskrift nr. 1, med Karl O. Knutson som redaktør, kom ut i 1920 selv om Selskapet for Grimstad Bys Vel ikke ble stiftet før i 1922. Skriftet skulle skaffe medlemmer og penger.

Innholdet i det første medlemsskriftet var helt bestemt av sitt formål, nemlig å skaffe medlemmer til det planlagte selskapet. Hefte nr 2-3 er et dobbelthefte og viser klart hva redaktøren ønsket å oppnå. Medlemsskriftet skulle inneholde informasjon om selskapets arbeid og på den måten være et bindeledd mellom hjembyen og utflytterne både i inn og utland. Dessuten skulle skriftet øke medlemmenes kunnskap om nær og fjern fortid i distriktet.

Når Karl O. Knutson brukte navnet Grimstad i forbindelse med historie, var det ikke bare byen innenfor de den gang nokså snevre grenser han hadde i tankene, men hele distriktet. Derfor virker det bare naturlig at den første lokalhistoriske artikkelen i medlemsskrift nr 2-3 handler om Fjære kirke.

Medlemsskriftene kom senere nokså regelmessig og har brakt mye verdifull lokalhistorie frem for offentligheten.

I anledning Selskapet for Grimstad Bys Vel 50 års jubileum 15. februar 1972 ble det besluttet og utgi et jubileumsskrift. Dette ble utgitt i 1975 som medlemsskrift nr. 29, og hadde i alt vesentlig stoff i tilknytning til jubileet. I tillegg inneholder skriftet en oversikt over alle tidligere artikler i medlemsskriftene. 
For innholdsfortegnelse i de etterfølgende medlemsskrift, se Innhold i menyen til venstre.52

Medlemsskrift nr. 30 ble også utgitt i 1975. Dette ble viet utvandringen fra Grimstad, da 150 års jubileet for den første utvandring fra Norge til Amerika skulle markeres. Skriftet griper tilbake til grunnleggende tanker for Byselskapets virksomhet, nemlig at det ved siden av de rent lokale oppgaver skulle være et bindeledd mellom hjembyen og utflyttede Grimstadfolk, som et "Nordmandsforbundet" i det små.

Senere er det utgitt en rekke medlemsskrifter. Det siste, nr. 54, utgitt i 2010.

Medlemsskriftet sendes vederlagsfritt til alle medlemmer.
Det selges også hos  n o r l i, Storgt. 15 A, Grimstad. Telefon: 37 04 05 25
Noen eldre utgaver kan fremdeles skaffes.
Ved forsendelse vil porto og eksp.avgift legges til