- Meny -   

Hovedside
Om Byselskapet
Skjærgården
Bøker/publikasjoner
Generalforsamling 2010
Generalforsamling 2011
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016
Generalforsamling 2017
Generalforsamling 2018
Lover
Kalender
Bygningsvernprisen
Medlemsinformasjon       
 - Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

MedlemsinformasjonPå generalforsamlingen, 21. april 2006, ble det vedtatt at det fra 2007 innføres mulighet for husstandsmedlemskap med et hovedmedlem og husstandsmedlemmer, slik at husstandsmedlem betaler redusert kontingent. På den måten håper vi å rasjonalisere kontingent innkreving og utsendelse av medlemsskriftet. Hver husstand vil da bare få ett eksemplar av medlemsskriftet og det vil bli sendt felles kontingentgiro for husstanden.
Medlemskontingenten er fastsatt til kr. 200,- for hovedmedlemmet og kr. 150,- for hvert husstandsmedlem.
Livsvarige medlemmer opptas ved innbetaling av 20 ganger årskontingenten, en gang for alle.

 

Vi takker våre medlemmer for støtten!