- Meny -   

Hovedside        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Valgkomiteens enstemmige innstilling for 2018/2019 til den 96. generalforsamling 20. april 2018 på Grimstad Ungdomsskole. Alle innstilte er forespurt og svart positivt.  HOVEDSTYRET:      
  Formann:

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:
Torgrim Næverdal

Aileen Fosseli
Bente Eielsen

Bodil Austenå Johansen
Anne Gurine Hegnar

Morten Sten Jacobsen
Stein Reinholt Jensen
Otto Bugge
gjenvalg

ikke på valg
ikke på valg

gjenvalg 
gjenvalg

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
 
1 år

2 år
2 år
1 år
1 år
1 år

 

  SKJÆRGÅRDSKOMITEEN:      
   

Alf Jensen
Bjørn Bergshaven
Erling Vik
Morten S. Jacobsen
Knut Skår Knutsen
Jan Ivar Olsen

Pål Reidar Svendsen

Roar Ousland

Øystein Salvesen

Even Olsen

Øyvind Simonsen

 

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg

gjenvalg

gjenvalg

1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

1 år

1 år

 

  REVISOR:      
    Oddvin Salvesen gjenvalg 1 år

for valgkomiteen 2018
Reidun Olimstad, Carsten S. Jacobsen, Gro Austenå Berg