- Meny -   

Hovedside
Valgkomiteens innstilling
Årsberetning
Referat generalforsamling        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Valgkomiteens enstemmige innstilling for 2017/2018 til den 95. generalforsamling 28. april 2017 på Grimstad Ungdomsskole. Alle innstilte er forespurt og svart positivt.  HOVEDSTYRET:      
  Formann:

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:
Torgrim Næverdal

Aileen Fosseli
Bente Eielsen

Bodil Austenå Johansen
Anne Gurine Hegnar

Morten Sten Jacobsen
Stein Reinholt Jensen
Otto Bugge
ny

igjenvalg
ny

ikke på valg 
ikke på valg

gjenvalg
ny
gjenvalg 
 
1 år

2 år
2 år
1 år
1 år
1 år

 

  SKJÆRGÅRDSKOMITEEN:      
   

Alf Jensen
Bjørn Bergshaven
Erling Vik
Morten S. Jacobsen
Knut Skår Knutsen
Jan Ivar Olsen

Pål Reidar Svendsen

Roar Ousland

Øystein Salvesen

Even Olsen

Øyvind Simonsen

 

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg

gjenvalg

ny

1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

1 år

1 år

1 år

  REVISOR:      
    Oddvin Salvesen gjenvalg 1 år

for valgkomiteen 2017
Reidun Olimstad, Carsten S. Jacobsen, Gro Austenå Berg