- Meny -   

Hovedside
Valgkomiteens innstilling
Årsberetning
Referat generalforsamling        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Valgkomiteens enstemmige innstilling for 2016/2017 til den 94. generalforsamling 8. april 2016 på Grimstad Ungdomsskole.  HOVEDSTYRET:      
  Formann:

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:
Ketil Aslaksen

Aileen Fosseli
Torgrim Næverdal

Bodil Austenå Johansen
Anne Gurine Hegnar

Morten Sten Jacobsen
Bente Eielsen
Otto Bugge
gjenvalg

ikke på valg
ikke på valg

gjenvalg 
gjenvalg

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg 
 
1 år
2 år
2 år

1 år
1 år
1 år

 

  SKJÆRGÅRDSKOMITEEN:      
   

Alf Jensen
Bjørn Bergshaven
Erling Vik
Morten S. Jacobsen
Stein Reinholt Jensen
Finn Helge Andersen
Knut Skår Knutsen
Jan Ivar Olsen

Pål Reidar Svendsen

Roar Ousland

Øystein Salvesen

Even Olsen

 

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg

gjenvalg

gjenvalg

gjenvalg

1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

1 år

1 år

1 år

  REVISOR:      
    Oddvin Salvesen gjenvalg 1 år

for valgkomiteen 2016
Reidun Olimstad, Carsten S. Jacobsen, Gro Austenå Berg