- Meny -   

Hovedside
Valgkomiteens innstilling
Årsberetning
Referat generalforsamling        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Valgkomiteens enstemmige innstilling for 2014/2015 til den 92. generalforsamling 25. april 2014 på Grimstad Ungdomsskole.  HOVEDSTYRET:      
  Formann:

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:
Ketil Aslaksen

Per Jarle Nørholmen
Torgrim Næverdal

Bodil Austenå Johansen
Anne Gurine Hegnar

Aileen Fosseli
Bente Eielsen
Tove Salvesen
gjenvalg

gjenvalg
ikke på valg

gjenvalg
gjenvalg

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
 
1 år

1 år


2 år
2 år

1 år
1 år
1 år

 

  SKJÆRGÅRDSKOMITEEN:      
   

Alf Jensen
Kjell Lehland
Bjørn Bergshaven
Erling Vik
Morten S. Jacobsen
Stein Reinholt Jensen
Finn Helge Andersen
Knut Skår Knutsen
Jan Ivar Olsen

Pål Reidar Svendsen

Otto Bugge

Roar Ousland

Jens Tunold

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg

gjenvalg

gjenvalg

?

gjenvalg

1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

1 år

1 år

1 år

1 år

  REVISOR:      
    Oddvin Salvesen gjenvalg 1 år

Alle innstilte er forespurt og svart positivt.

for valgkomiteen 2014
Reidun Olimstad, Carsten S. Jacobsen, Gro Austenå Berg