- Meny -   

Hovedside
Valgkomiteens innstilling
Referat generalforsamling
Årsberetning        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Valgkomiteens enstemmige innstilling for 2012/2013
til den 90. generalforsamling 13. april 2012.  HOVEDSTYRET:      
  Formann:

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:
Ketil Aslaksen

Per Jarle Nørholmen
Torgrim Næverdal

Bodil Austenå Johansen
Anne Gurine Hegnar

Aileen Fosseli
Bente Eielsen
Jens Otto Dolva
gjenvalg

ikke på valg
ikke på valg

ny
gjenvalg

gjenvalg
ny
ny
 
1 år
2 år
2 år

1 år
1 år
1 år

 

  SKJÆRGÅRDSKOMITEEN:      
    Alf Jensen
Kjell Lehland
Bjørn Bergshaven
Erling Vik
Morten S. Jacobsen
Stein Reinholt Jensen
Finn Helge Andersen
Knut Skår Knutsen
Jan Ivar Olsen
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
  REVISOR:      
    Oddvin Salvesen gjenvalg 1 år

Alle innstilte er forespurt og svart positivt.

for valgkomiteen 2012
Reidun Olimstad, Carsten S. Jacobsen, Gro Austenå Berg