- Meny -   

Hovedside
Referat generalforsamling
Årsberetning
Valgkomiteens innstilling        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Valgkomiteens enstemmige innstilling for 2011/2012
til den 89. generalforsamling 8. april 2011.  HOVEDSTYRET:      
  Formann:

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:
Ketil Aslaksen

Per Jarle Nørholmen
Torgrim Næverdal

Kjeld Malde
Anne Gurine Hegnar

Bodil Austenaa Johansen
Reidun Moum
gjenvalg

gjenvalg
Ny

ikke på valg
ikke på valg

gjenvalg
gjenvalg
1 år

2 år
2 år
1 år
1 år
  SKJÆRGÅRDSKOMITEEN:      
    Alf Jensen
Kjell Lehland
Bjørn Bergshaven
Erling Vik
Morten S. Jacobsen
Stein Reinholt Jensen
Finn Helge Andersen
Knut Skår Knutsen
Jan Ivar Olsen
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
Ny
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
  REVISOR:      
    Oddvin Salvesen gjenvalg 1 år

Alle innstilte er forespurt og svart positivt.

for valgkomiteen 2011
Reidun Olimstad, Carsten S. Jacobsen, Carsten S. Due