- Meny -   

Hovedside
Bokutgivelser
Medlemsskriftene
- Innhold nr.29 - 57


        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Bokutgivelser 


Johan A. Wikander:  Gamle tomter i Grimstad

Innhold:
Grimstads framvekst som strandsted
Grimstads gamle boliggrunn. Eiere av gårdene Ytre Bie, Berge og Skaregrøm.
Strandsittere i Grimstad 1661.
De to eldste hus i Grimstad.
Fogdens grunnleietakster 1679.
m.m.

Utgitt 1973 i samarbeid med Agder Historielag


Klemmet Hammen:  Grimstads pris i dikt og sang

Gamle og nye by- og bygdesanger for storkommunen
Grimstad, Eide, Fjære og Landvik.

Dette er en samling med sanger og dikt til Grimstads pris, fra gammel og nyere tid, skrevet av forskjellige forfattere. Samlingen gir seg ikke ut for å være komplett, den kan selvsagt suppleres med mange flere bidrag, men utvalget skulle iallfall gi et visst inntrykk av de lokale poeters og andres kjærlighet til byen, dens sjarm og egenartede preg.

Klemmet Hammen.

Utgitt 1975


Johan A. Wikander:  Gamle havner ved Grimstad

I "Gamle havner ved Grimstad" har jeg skrevet om havnene og de som bodde ved dem. Jeg har skrevet om de som brukte havnene, om stedsnavn, sjømerker, landkjenninger og fortøyningsringer. Jeg har skrevet om gamle kart over havnene og de som tegnet dem.
På bokens omslag (se bilde) ser vi et utsnitt av Andreas Bureus' kart over Norden fra 1626. Vi ser syd-øst kysten av Norge, Skagerak og litt av Jylland. Dette kartet er det eldste hittil kjente kart hvor Grimstad er nevnt.

Johan A. Wikander

Utgitt 1985 i 1000 eksemplarer hvorav 250 nummererte og innbundet.
Nytt opplag 1989.


Åsmund Bie Eriksen:  Grimstad - byen i mitt hjerte

Åsmund Bie Eriksen:  Grimstad - byen i mitt hjerte er en unik kåserisamling om byens historie og innbyggere fra ca. 1920 og fremover. Forfatteren har en fremragende hukommelse, og hans lune stil og friske fortellerevne gir mange kostelige og koselige glimt fra en fortid som holder på å bli glemt.

Utgitt 1990


Reidar Marmøy:  Navn i Grimstad skjærgård.

Navn i Grimstad skjærgård er skrevet fordi Selskapet for Grimstad Bys Vel følte ansvar for å bevare kjennskapet til gamle navn på øyer, holmer, viker, skjær og sund. Men Selskapet ønsket å gjøre mer enn å bringe svaret på det enkleste spørsmålet: "Hva heter det her?"
Forfatteren fikk frie hender til å analysere hele navnematerialet, ikke bare de vel 200 navn som er forklart spesielt. Dermed kan leseren få innblikk i eldre tiders navneskikk, i de ulike kategorier og grupper av stedsnavn og i våre forfedres forhold til skjærgården under skiftende livsvilkår.

Utgitt 1991
Nytt opplag 1997


Reidar Marmøy:  Fornminner i Grimstad kystlandskap

Kystlandskapet ved Grimstad er usedvanlig rikt på synlige minner etter bosetting i førhistorisk tid. Selskapet for Grimstad Bys Vel har ønsket å spre kunnskap om disse kulturminnene og gav i 1991 Reidar Marmøy i oppdrag å skrive en bok om dem. Forfatteren tar leserne med på utflukter til kjente og kjære steder og lar røyser, hauger, bautaer og steinsettinger fortelle om bosetting og livsvilkår gjennom skiftende tider. 26 forskjellige kart viser hvor fornminnene er plassert og hvilke periode de tilhører. Dessuten har forfatteren tatt med en fullstendig oversikt over registrerte funn i hele kommunen.

Utgitt 1993


Reidar Marmøy:  HÅØY 
                                losenes øy

Boken gir en inngående beskrivelse av lossamfunnet på Håøy
Leseren kan følge slektene der ute og får et klart bilde av forholdene under skiftende ytre vilkår.
 

 

Utgitt 1995


Erik Aalvik Evensen:  Amerikabrevene

Om brev fra Amerika som ble stjålet på postkontoret i Grimstad i 1896.
Her får vi historien bak tyveriet, samt en studie av utvandringen fra Grimstad-distriktet til Amerika, med særlig vekt på perioden 1875 - 1900.


 

Utgitt 1996


Reidar Marmøy: Grimstad – byen med Skjærgården, 1997
Selskapet for Grimstad Bys Vel 1922 – 1997

Reidar Marmøy (f.1926) har skrevet boken om Byselskapets første 75 år.

Det er historien om byen med skjærgården, om sterke og utholdende personers kamp for byens og innbyggernes beste, og om kemner Karl Olaus Knutsons livsverk: opprettelsen av Selskapet for Grimstad Bys Vel.
Idag er Byselskapet en aktiv og veldreven stiftelse som driver en omfattende eiendomsforvaltning, og som samtidig søker å ivareta byens særpreg og spesielle karakter.

Utgitt 1997


Reidar Marmøy: Et menneske på jorden -
                               Jens S. Haaø, forkynner og fisker

Et menneske på jorden. Boken om Jens Svendsen Haaø, kjent fisker og predikant fra Håøy. Boken forteller om vennskapet mellom Haaø og Gabriel Scott, og den har med Jens Haaøs etterlatte manuskript om fiske og fiskeredskaper.

 

Utgitt 1998


Reidar Marmøy:  Herbert Waarum -
                                fra plastbåter til bedehus

Denne boken ble utgitt til Waarums 80-års dag i august 2004.
Herbert Waarum er kjent som mannen bak den første norsbygde plastbåten, men her hører vi også om et aktivt liv på andre felt. Foruten et grundig bilde av hovedpersonen Herbert Waarum, byr boken på en god porsjon nyere Grimstad-historie.
 


Utgitt 2004


Reidar Marmøy:  GRIMSTAD på 1900-tallet
Bind 1: 1900 - 1940

Endelig er den her, den fullstendige historien om Grimstad de første ti-årene av det forrige århunderet. Denne boken inneholder alt, fra det kommunale styre og stell og næringslivets opp- og nedturer, til utedoer og gatebelysning. Lokalhistorie på sitt beste.Utgitt 2004


Reidar Marmøy:  GRIMSTAD på 1900-tallet
Bind 2: 1940 - 1970

Her er fortsettelsen på byhistorien. For føste gang får vi en fyldig beretning  om hvordan det var i lokalsamfunnet Grimstad under 2. verdenskrig.
Boka tar ellers for seg små og store hendelser i etterkrigstidens Grimstad, og er beretningen om småbyen i sin siste fase før sammenslåingen med nabokommunene.Utgitt 2010