- Meny -   

       
 - Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Velkommen som medlem og bidragsyter


Selskapet for Grimstad Bys Vel er helt siden stiftelsen i 1922 blitt finansiert gjennom private gaver og medlemskontingent. For å kunne videreføre det viktige arbeidet med å bevare og ruste opp noen av Grimstads mest verdifulle områder, og sikre dem for almenheten, trenger vi flere medlemmer. Medlemskontingenten er kr. 200,- pr. år.

Du kan registrere deg som medlem ved å sende følgende informasjon:
 

Fornavn (*):
Etternavn (*):
Adresse (*):
Postnummer (*):
Tlf/mob/fax:
E-post:


Evt Husstandsmedlems:
Fornavn (*):
Etternavn (*):
 

til: torgrim.neverdal@live.no eller

Selskapet for Grimstad Bys Vel
Postboks 197
4892 GRIMSTAD

eller  pr telefon til 991 09 967


Medlemskontingent - ordinært medlem: 200,-, Husstandsmedlem: 150,-


Vi ønsker at flest mulig registrer seg med e-mail adresse, da dette vil gjøre vårt administrative arbeid enklere og vi sparer omkostninger. Dermed kan mest mulig av kontingenten gå til konkrete tiltak for å gjøre Grimstad til et enda bedre sted å bo. Det vil også bli enklere å sende ut medlemsinformasjon, kontingent o.l., samtidig som det er gunstig ut fra et miljømessig perspektiv.

Meldemsavgift og frivillige bidrag kan også betales til Vipps nr 103761

Vi takker våre medlemmer for støtten!