- Meny -   

Hovedside
Valgkomiteens innstilling
Årsberetning
Referat generalforsamling

        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

 

Årsberetning 2017 for perioden 05. April 2016 – 28. april 2017

 

 

Generalforsamlingen 2016 ble holdt i auditoriet på Grimstad ungdomsskole 8 april 2016 med 53 medlemmer tilstede. Møtet ble avsluttet med et kulturelt innslag av Knùt Braùtaset som på imponerende måte formidlet hvordan Grimstad fikk status som kjøpstad for 200 år siden i 1816.

 

Valget ga følgende sammensetning av styret:

 

Formann: Ketil Aslaksen frem til sin død – Torgrim Næverdal har vært fungerende formann resten av perioden.

 

Styremedlemmer:

-          Anne Gurine Hegnar

-          Bodil Austenaa Johansen

-          Aileen Fosseli

 

Varamedlemmer:

-          Bente Eielsen

-          Otto Bugge

-          Morten Sten Jacobsen

 

Varamedlemmene og formann i Skjærgårdskomiteèn Stein Reinholt Jensen, deltar på alle styremøtene.


Vi har fordelt oppgavene styret imellom slik:

 

Sekretær med ansvar for protokoll: Bente Eielsen

Annonsetegning medlemsskriftet: Bodil Austenaa Johansen

Huset i kirkebakken: Otto Bugge og Morten Sten Jacobsen

Boklager: Aileen Fosseli og Bodil Austenaa Johansen

Vardeheia: Aileen Fosseli

Kjellviga/Binabben: Torgrim Næverdal og Anne Gurine Hegnar

Kontakt med Marivold Camping: Torgrim Næverdal, Stein Reinholt Jensen og Otto Bugge

Kontakt med Grimstad Seilforening, Gittas hus og bruk av Grooseneset: Otto Bugge og Torgrim Næverdal

Marivold Feriehjem: Bodil Austenaa Johansen, Morten Sten Jacobsen

Bok komite: Carsten S Due, Torgrim Næverdal og aktuell forfatter.

I år ble boka «Du kan’kje kalle Grimstad storby», en sangbok av kulturhistorisk betydning for byen vår. Per Stifoss Hansen, Odd Johnsen  og Odd Grjotheim har vært medarbeidere. Boken anbefales på det varmeste (før den blir utsolgt!).

 

Per Jarle Nørholmen representerer Byselskapet i styret for Marivoldveien.

 

Antall medlemmer pr. 31. Desember 2016 er 690 medlemmer hvorav 90 livsvarige og 97 hustandsmedlemmer.

Reduksjonen på 40 medlemmer fra i fjor skyldes i hovedsak opprydding i medlemskartoteket og 14 dødsfall.

Det er avholdt 7 styremøter og blitt behandlet 21 nye saker i tillegg til saker fra tidligere år og referatsaker. Styret har også behandlet forslag til reguleringsplaner / planarbeid i Grimstad kommune.

 

Når det gjelder Marivold Camping har vi i Byselskapet hatt gjentatte konflikter med tidligere og nåværende driver av Camping plassen. Dette skyldes i hovedsak den vanskelige balansegangen mellom lønnsom næringsdrift og allmennhetens interesser. Moderne drift av camping plass i dag krever en rekke tiltak i form av skjerming, porter og faste installasjoner som kan virke som stengsler for allmennhetens frie ferdsel. Vi har en kontinuerlig kommunikasjon med dagens driver av camping plassen og jeg har hatt et godt håp om at vi skal greie å løse fremtidige utfordringer. Et stort problem på Marivold har vært tilgjengelige parkeringsplasser. I samarbeid med Ove Bach har vi nå opparbeidet 20 parkeringsplasser i Paradis-bukta. I tillegg har vi fått støtte til opparbeidelse av ca. 30 parkeringsplasser på venstre side av veien like før porten inn til camping plassen. Denne skal opparbeides i nær fremtid også dette prosjektet er kommet i stand takket være initiativ fra Ove Bach og kommunen.

 

Også i 2016 har Grimstad Round Table gjort en strålende innsatts med rydding av stier på Marivold. Stor takk ikke minst til primus motor Morten Jacobsen.

 

På Grooseneset har Gittas hus vært i sørgelig forfatning i mange år. Råteskadene var nå så store at rivning syntes være eneste utvei. Gittas hus representerer et samlingspunkt for viktig aktivitet i et naturskjønt og sjø nært område. Både konserter, seilforening og Stine Sofies sommerskole er viktige bidragsytere til sunn og helsebringende aktivitet for barn og ungdom i nærhet til naturen.

 

Det er viktig for Byselskapet at allmennheten kan ta i bruk våre områder gjennom denne type aktivitetstilbud. Så viktig at styret har startet rehabilitering av Gittas hus i nært samarbeid med Stine Sofies sommerskole og Skral-festival. Vi har nylig levert inn søknad om økonomisk støtte til strakstiltak via Kulturminnefondet. I dag fikk jeg beskjed om at vi har fått innvilget 50 000 kr. I første omgang skal taket skiftes og mange ivrige dugnadshjelpere står klare.

 

I alle år har styret sirlig pakket hvert eneste årlige medlemsskrift i konvolutt med tilhørende giro brettet så det passet konvolutt-vinduet, levert personlig av styrets medlemmer i forskjellige postkasser rundt i byen, mens noen ble sendt i Posten. Et møysommelig, men interessant stykke arbeid.

 

I år har styret inngått avtale med et firma som skal trykke og distribuere medlemsskriftet og det til halve prisen av hva trykkeriet tok for årets medlemsskrift. Det virker nesten for godt til å være sant – så vi får vel først vente og se hvordan det går. Odd Johnsen har lagt ned en formidabel innsats gjennom mange år og jeg vil be han komme frem for å motta en liten oppmerksomhet fra styret. Vi håper du fortsatt vil bidra med dine velformulerte innlegg i medlemsskriftet.

 

Per Ivar Ruhaven vil være ansvarlig redaktør.

 

Vi har i år intensjoner om å bruke Facebook som informasjonskanal. Vi håper å få til en løsning som gjør at medlemmer kan kommunisere, legge ut kommentarer, betale medlems-
kontingent og ikke minst bli medlem. Vi opplever at hjemmesiden fungerer dårlig og er svært lite brukt, så dette tiltaket vil forhåpentligvis rekruttere nye medlemmer.

 

Styret vil også berømme skiltkomiteen med formann Bjørn Bergshaven som etter grundig arbeid har kommet med konstruktive forslag om skilting og informasjonstavler som skal settes opp i våre områder til glede for brukere. Ove Bach har også bidratt med nyttige innspill.