- Meny -   

Hovedside
Om Byselskapet
Skjærgården
Bøker/publikasjoner
Generalforsamling 2010
Generalforsamling 2011
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016
Generalforsamling 2017
Generalforsamling 2018
Lover
Kalender
Bygningsvernprisen
Medlemsinformasjon        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

 

 

  

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Stiftet i 1922 av byborgere som ønsket å gjøre en innsats for sin by, gjøre den til et godt sted å bo.

Selskapets formålsparagraf slår fast at arbeidet skal drives utelukkende på kulturelt grunnlag. Det skal arbeides for byens forskjønnelse ved å anlegge parker og beplantninger samt å sikre utsiktspunkter. Selskapet skal støtte Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum.
 


Grimstads gamle bykjerne ligger mellom 5 heier: Binabben, Kirkeheia, Møllerheia, Knibeheia og Vardeheia. Selskapet for Grimstad Bys Vel har sikret Vardeheia og Binabben som friluftsområder og unike utsiktspunkter.


Selskapet for Grimstad Bys Vel, Postboks 197, 4892 GRIMSTAD
epost: Grimstad Byselskap

Sist oppdatert 29. september 2016